Mijn favorieten

Agrarisch

Aangeboden
 

Perceel grasland met de daarop een vrijstaande schuur (40 m2) aan. Het perceel grasland is gelegen aan de Bovenkerkseweg en heeft een zelfstandige ontsluiting middels een dam op de openbare weg. Op circa 150 meter afstand vanaf de weg is de in het perceel staande schuur gelegen. De schuur heeft een afmeting van circa 8,0 x 5,0 mtr. En is voorzien van elektra.

Het perceel heeft een totale grootte van 2.02.95 ha. inclusief bijbehorend water e.d.

Bestemming:
Het geheel heeft in het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Krimpenerwaard de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. De aanwezige schuur is in het huidige bestemmingsplan niet als zodanig bestemd. Herbouw of vergroting van de schuur is daardoor niet mogelijk.

In de verkoopdocumentatie is een kopie van de plankaart, legenda en bijbehorende voorschriften opgenomen.

Bodemgesteldheid:
Verkopers zijn niet bekend met verontreinigingen in het perceel. Er zijn geen overeenkomsten afgesloten met de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard. Bij aanvaarding zal koper, verkoper voor elke aansprakelijkheid omtrent bodemverontreiniging vrijwaren.

Kadastrale percelen:
Gemeente Stolwijk, sectie C, nummers:
-3246, groot 1.49.65 ha.
-2934, groot 0.04.30 ha.
-2221, groot 0.09.70 ha.
-876, groot 0.06.30 ha.
-877, groot 0.33.00 ha.

Totale kadastrale oppervlakte: 2.02.95 ha. 

Oplevering in overleg.