Mijn favorieten

Onteigening & planschade


Door de aanhoudende grondvraag voor onder andere stadsuitbreiding, industrieontwikkeling, infrastructuur of natuurontwikkeling worden veel burgers en bedrijven geconfronteerd met het begrip onteigening.

Het is van groot belang dat uw belangen in zo een procedure deskundig worden behartigd. Een goede en volledige berekening van de vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schaden zal er voor zorgen dat u volledig wordt schadeloos gesteld.

Een volledige schadeloosstelling is echter niet het enige belang dat u heeft. Daarnaast speelt uw nieuwe locatie en de fiscale gevolgen een belangrijke rol bij onteigening.

Bij onteigening is daarnaast vaak de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing. Wanneer de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op uw eigendommen is gevestigd heeft dit tot gevolg dat u, als u van plan bent uw eigendommen te verkopen, verplicht bent deze eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. Kortom een WVG aanwijzing heeft ingrijpende consequenties voor uw toekomstplannen.

Het is voor u daarom van essentieel belang dat u zich bij deze verkoop laat bijstaan door deskundigen die de onderhandelingstechnieken beheersen, die het geheel van wetgeving kennen en adviserend en sturend kunnen optreden bij het verkoopproces.

Ook wanneer u schade lijdt door toedoen van rechtmatig handelen door de overheid (planschade) is het van belang dat u zich laat bijstaan door deskundigen die het geheel van wetgeving kennen en adviserend en sturend kunnen optreden bij het verkoopproces. U kunt daarbij denken aan dijkverzwaringen, aanleg van kabels en leidingen of wijzigingen van een bestemmingsplan.

Arnoud de Jong Makelaardij beschikt in samenwerking met gerenommeerde juristen over de deskundigheid die u door dit proces heen kunnen helpen.